Kurssit

NAVIGOINTI 1

Tällä kurssilla käytämme Suomen Navigoinninopettajien uutta opetusmateriaalia. Kurssikirjana on Navigointi 1 -kirja sekä harjoittelukarttana käytämme oikeita merikarttasivuja, ei siis keksittyä karttaa.

Sisällöltään kurssi eroaa Suomen Navigaatioliiton Saaristolaivurikurssista mm. siten, että tenttimahdollisuus on heti kurssin päätyttyä. Lisäksi opetuksessa käytetään uusittua ja ajantasaistettua opetusmateriaalia. Monella on mielessä esimerkiksi veneen vuokraaminen vaikkapa Kroatiassa ja tätä varten Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi vaatii navigointipuolelta minimissään mm. Navigointi 1 -tutkinnon sekä vuorovesiopin hyväksytysti suoritettuna.

Kurssilla käydään läpi meriteiden säännöt, merikartta ja sen käyttö, viitoitusjärjestelmä, merimerkit, elektroninen navigointi, koordinaatit, suunta ja matka, kompassioppi ja väistämissäännöt. Isossa osassa ovat myös sää ja turvallisuus omina osa-alueinaan.

Saat viikoittain yhden opetuskokonaisuuden sähköpostitse sekä kattavan harjoittelumateriaalipaketin oikeine vastauksineen. Kurssin aikana voit laittaa kysymyksiä kurssiin tai tehtäviin liittyen opettajalle sähköpostitse.

Kurssin päätteeksi on mahdollisuus suorittaa Trafin auditoiman koulutusjärjestelmän mukainen navigointitentti. Tentti on mahdollista suorittaa Suomen Navigoinninopettajien auktorisoiman navigointiopettajan valvonnassa tai vaikkapa paikkakuntasi kirjastossa kirjastonhenkilökunnan kanssa sovittuun aikaan.

NAVIGOINTI 2

Navigointi 2 kurssi keskittyy vuorovesialueilla liikkumiseen. Milloin voit tulla satamaan tai mihin aikaan sieltä viimeistään tulee lähteä? Onko halutussa paikassa riittävästi vuorovettä ankkuroitumiseen? Miten huomioimme vuorovesivirran reittisuunnitelmassa?

Isoimpana erona Rannikkolaivurikurssiin Navigointi 2 -kurssista on karsittu erilaisia paikanmääritystapoja pois jättäen kuitenkin käytännössä hyödyllisiä taitoja kurssisisältöön. Lähtökohtana on, että kurssin jälkeen henkilöllä on riittävät tiedot ja taidot veneillä vuorovesialuueella.

Kurssi jatkaa Navigointi 1 -kurssin järjestystä: sää ja turvallisuus, edeten kyseisen veneilyalueen karttoihin, tarvittaviin lisämateriaaleihin sekä itse vuoroveteen.

Kurssilla käytämme oikeaa Englannin kanaalisaarten merikarttaa (C33A).

Kurssin jälkeen on mahdollisuus suorittaa Trafin auditoiman koulutusjärjestelmän mukainen navigointitentti.
Tämän hyväksytysti suoritettuasi voit osoittaa Trafille navigointiosaamisesi saamallasi diplomilla esimerkiksi hakiessasi Kansainvälistä huviveneen kuljettajakirjaa.

Lisätietoa: Trafi

Navigointi 1 etäkurssina

UUTUUS!

Kevään 2021 uutuutena Navigointi 1 -kurssi etäkurssina.

Käytämme Zoom -videoneuvottelualustaa kurssilla. Opettaja lähettää jokaiselle osallistujalle henkilökohtaisen kutsun kurssi-iltaan.

Kurssin kesto:

5 opetusiltaa (2 x 45 min / ilta)
Ajankohta:
su 28.3.2021 klo 18.30-20.00
su 11.4.2021 klo 18.30-20.00
su 18.4.2021 klo 18.30-20.00
su 25.4.2021 klo 18.30-20.00
su 2.5.2021 klo 18.30-20.00

Hinta:
65e + materiaalit

Jokaisen opetusillan jälkeen saat viikon ajalle illan teeman mukaiset harjoitustehtävät.
Viikon aikana Sinulla on mahdollisuus laittaa viestiä opettajalle ja kysellä lisää.

Kurssin jälkeen mahdollisuus suorittaa Traficomin auditoima Navigointi 1 -tutkinto verkkoversiona.

Kysy lisää:  0400 845 545 / info@navigointikurssit.fi

Navigointi 2 etäkurssina

UUTUUS!

Kevään 2021 uutuutena Navigointi 2 -kurssi etäkurssina.

Käytämme Zoom -videoneuvottelualustaa kurssilla. Opettaja lähettää jokaiselle osallistujalle henkilökohtaisen kutsun kurssi-iltaan.

Kurssin kesto:

5 opetusiltaa (2 x 45 min / ilta)
Ajankohta:
maanantai 8.3.2021 klo 18.30 - 20.00
maanantai 15.3.2021 klo 18.30 - 20.00
maanantai 22.3.2021 klo 18.30 - 20.00
maanantai 29.3.2021 klo 18.30 - 20.00
maanantai 12.4.2021 klo 18.30 - 20.00

Hinta:
65e + materiaalit
Jokaisen opetusillan jälkeen saat viikon ajalle illan teeman mukaiset harjoitustehtävät.
Viikon aikana Sinulla on mahdollisuus laittaa viestiä opettajalle ja kysellä lisää.
Kurssin jälkeen mahdollisuus suorittaa Traficomin auditoima Navigointi 2 -tutkinto verkkoversiona.
Kysy lisää: 0400 845 545 / info@navigointikurssit.fi