Kurssit

NAVIGOINTI 1

Tällä kurssilla käytämme Suomen Navigoinninopettajien uutta opetusmateriaalia. Kurssikirjana on Navigointi 1 -kirja sekä harjoittelukarttana käytämme oikeita merikarttasivuja, ei siis keksittyä karttaa.

Sisällöltään kurssi eroaa Suomen Navigaatioliiton Saaristolaivurikurssista mm. siten, että tenttimahdollisuus on heti kurssin päätyttyä. Lisäksi opetuksessa käytetään uusittua ja ajantasaistettua opetusmateriaalia. Monella on mielessä esimerkiksi veneen vuokraaminen vaikkapa Kroatiassa ja tätä varten Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi vaatii navigointipuolelta minimissään mm. Navigointi 1 -tutkinnon sekä vuorovesiopin hyväksytysti suoritettuna.

Kurssilla käydään läpi meriteiden säännöt, merikartta ja sen käyttö, viitoitusjärjestelmä, merimerkit, elektroninen navigointi, koordinaatit, suunta ja matka, kompassioppi ja väistämissäännöt. Isossa osassa ovat myös sää ja turvallisuus omina osa-alueinaan.

Etäopetuskerran jälkeen saat illan opetuspaketin + lisämateriaalia runsaasti harjoituksineen sähköpostitse.

Kurssin päätteeksi on mahdollisuus suorittaa Trafin auditoiman koulutusjärjestelmän mukainen navigointitentti. Tentti on mahdollista suorittaa Suomen Navigoinninopettajien auktorisoiman navigointiopettajan valvonnassa tai vaikkapa paikkakuntasi kirjastossa kirjastonhenkilökunnan kanssa sovittuun aikaan.

NAVIGOINTI 2

Navigointi 2 kurssi keskittyy vuorovesialueilla liikkumiseen. Milloin voit tulla satamaan tai mihin aikaan sieltä viimeistään tulee lähteä? Onko halutussa paikassa riittävästi vuorovettä ankkuroitumiseen? Miten huomioimme vuorovesivirran reittisuunnitelmassa?

Isoimpana erona Rannikkolaivurikurssiin Navigointi 2 -kurssista on karsittu erilaisia paikanmääritystapoja pois jättäen kuitenkin käytännössä hyödyllisiä taitoja kurssisisältöön. Lähtökohtana on, että kurssin jälkeen henkilöllä on riittävät tiedot ja taidot veneillä vuorovesialuueella.

Kurssi jatkaa Navigointi 1 -kurssin järjestystä: sää ja turvallisuus, edeten kyseisen veneilyalueen karttoihin, tarvittaviin lisämateriaaleihin sekä itse vuoroveteen.

Kurssilla käytämme oikeaa Englannin kanaalisaarten merikarttaa (C33A).

Kurssin jälkeen on mahdollisuus suorittaa Trafin auditoiman koulutusjärjestelmän mukainen navigointitentti.
Tämän hyväksytysti suoritettuasi voit osoittaa Trafille navigointiosaamisesi saamallasi diplomilla esimerkiksi hakiessasi Kansainvälistä huviveneen kuljettajakirjaa.

Lisätietoa: Trafi

Navigointi 1 etäkurssina

Suositut etäopetuskurssit syksyn 2021 osalta julkaistu!

Kevään 2021 uutuutena oli Navigointi 1 -kurssi etäkurssina. Kursseja pidettiin kaikkiaan 5. Otamme max 20 kurssilaista / kurssi, jotta kurssilaisilla on mahdollisuus tehdö kysymyksiä opetuksen aikana.

Käytämme Zoom -videoneuvottelualustaa kurssilla. Opettaja lähettää jokaiselle osallistujalle henkilökohtaisen kutsun kurssi-iltaan.

Jos jokin ilta jää Sinulla väliin, ei huolta. Teemme aina tallenteen illan opetuksesta ja voimme lähettää sen Sinulle myöhemmin katsottavaksi.

Kurssin kesto:

5 opetusiltaa (2 x 45 min / ilta)
Ajankohta:
su 17.10.2021 klo 18.30-20.00
su 24.10.2021 klo 18.30-20.00
su 31.10.2021 klo 18.30-20.00
su 7.11.2021 klo 18.30-20.00
su 14.11021 klo 18.30-20.00

Hinta:
75e + materiaalit

Jokaisen opetusillan jälkeen saat viikon ajalle illan teeman mukaiset harjoitustehtävät.
Viikon aikana Sinulla on mahdollisuus laittaa viestiä opettajalle ja kysellä lisää.

Kurssin jälkeen mahdollisuus suorittaa Traficomin auditoima Navigointi 1 -tutkinto verkkoversiona.

Kysy lisää:  0400 845 545 / info@navigointikurssit.fi

Navigointi 2 etäkurssina


Käytämme Zoom -videoneuvottelualustaa kurssilla. Opettaja lähettää jokaiselle osallistujalle henkilökohtaisen kutsun kurssi-iltaan.


Kurssin kesto:

5 opetusiltaa (2 x 45 min / ilta)
Ajankohta:
Tammikuu 2022

Hinta:
75e + materiaalit
Jokaisen opetusillan jälkeen saat viikon ajalle illan teeman mukaiset harjoitustehtävät.
Viikon aikana Sinulla on mahdollisuus laittaa viestiä opettajalle ja kysellä lisää.
Kurssin jälkeen mahdollisuus suorittaa Traficomin auditoima Navigointi 2 -tutkinto verkkoversiona.
Kysy lisää: 0400 845 545 / info@navigointikurssit.fi